Podotherapie Laarbeek behaald weer het Praktijkkeurmerk Podotherapie

Podotherapie Laarbeek heeft, in april 2022, het Praktijkkeurmerk Podotherapie weer behaald. Het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem voor podotherapiepraktijken. Om in aanmerking te komen moet een praktijk aan allerlei voorwaarden voldoen op verschillende terreinen, zoals hygiëne, infectiepreventie en statusvoering. Een andere vereiste is dat alle podotherapeuten werkzaam in de organisatie kwaliteitsgeregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk. Het Praktijkkeurmerk is 5 jaar geldig.