Per 1 januari 2015 is er op het gebied van voetzorg voor mensen met diabetes mellitus veel veranderd in de behandelprocedure, de vergoedingswijze en de samenwerking met bijvoorbeeld uw huisarts of pedicure. Hieronder geven wij u informatie, zodat u precies weet wat u kunt verwachten voor, tijdens en na uw voetbehandeling en welke kosten hiermee gepaard gaan.

1. U komt bij de podotherapeut via een verwijzing of op eigen initiatief
Uw huisarts of een ander medisch specialist heeft diabetes mellitus bij u vastgesteld, waardoor u voetzorg nodig heeft. Uw huisarts verwijst u door naar een podotherapeut bij u in de buurt. Het is ook mogelijk dat u op eigen initiatief naar een podotherapeut gaat. Per 1 januari 2015 is de podotherapeut door de zorgverzekeraars aangesteld als hoofdregisseur van de voetengezondheidszorg.

2. Voetonderzoek en vaststelling zorgprofiel

De podotherapeut zal na een uitgebreid, professioneel onderzoek uw persoonlijk zorgprofiel (1 t/m 4) vaststellen, waardoor u recht heeft op vergoeding van uw behandeling uit de basisverzekering. Het zorgprofiel is een afgeleide van de Simm’s classificatie die waarschijnlijk reeds eerder door uw praktijkondersteuner/huisarts of podotherapeut is vastgesteld.

3. Vaststellen van uw persoonlijke behandelplan
Nadat het zorgprofiel is vastgesteld kan er een persoonlijk behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan is voor iedereen uniek en gericht op het voorkomen van wonden die kunnen leiden tot amputatie bij mensen met diabetes mellitus. In het behandelplan wordt onder andere het aantal behandelingen, controleconsulten en onderzoeken bij de podotherapeut beschreven, maar ook de benodigde medisch noodzakelijke pedicurezorg, (instrumentele) wondzorg, medische rapportage en/of voorlichting worden benoemd.

Uw podotherapeut heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met pedicures (zie lijst onderaan deze pagina). Dit kan uw eigen pedicure zijn, maar het is ook mogelijk dat u behandeld wordt door een andere pedicure. De pedicure kan bij de podotherapeut een rekening indienen zoals zij dat in het contract hebben vastgelegd. De pedicure mag alleen een extra bedrag in rekening brengen wanneer u met hem/haar afstemt dat u ook niet medisch noodzakelijke zorg wenst, zoals het knippen van gezonde nagels, het masseren van voeten en voetenbadjes.   

4. Vergoeding op basis van zorg in plaats van per behandeling
Vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg bij mensen met diabetes mellitus vindt plaats vanuit de basisverzekering. Hierbij maken zorgverzekeraars geen onderscheid op basis van een individueel budget, maar vergoeding vindt plaats op basis van het recht op medische zorg voor alle diabetes mellitus patienten met als doel open wonden (ulcus) te voorkomen die kunnen leiden tot amputatie.

Het tarief wat per patient wordt gedeclareerd vormt dan een gemiddelde voor de totale zorg aan een groep met diabetes mellitus patienten. Hiervoor geldt dat de ene patient voldoende heeft aan 2 behandelingen, terwijl een andere patient met hetzelfde zorgprofiel 10 behandelingen nodig heeft gezien de specifieke zorgbehoefte. Door deze manier van bekostiging kunnen alle diabetes mellitus patienten de voetzorg krijgen die nodig is, afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Jaarlijks mag de podotherapeut dus per patient met diabetes mellitus op basis van het vastgestelde zorgprofiel een maximaal bedrag declareren bij de zorgverzekeraar. Voor het totale bedrag wat de podotherapeut in de praktijk voor diabetes mellitus voetzorg ontvangt, dient de podotherapeut voor alle diabetes mellitus patienten in de praktijk voetzorg te verlenen. Zij moeten een persoonlijk behandelplan kunnen bieden en zowel de podotherapeutische onderzoeken, de eventueel benodigde behandelingen, adviezen en consulten, alsmede de door de pedicure uitgevoerde voetbehandelingen, worden uit de vergoeding betaald.

5. Afhandeling met uw zorgverzekeraar
Voor de ontvangen diabetes mellitus voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg. Enkele verzekeraars zijn hier echter niet van op de hoogte. Uw podotherapeut kan u hierover nader informeren.

Klik hier voor lijst pedicures met overeenkomst bij Podotherapie Laarbeek

Klik hier voor NVvP folder Diabetische voet