Een podotherapeut is een paramedicus met een wettelijk beschermde titel. Voor behandeling is geen verwijzing van de huisarts of behandelend specialist nodig.

De podotherapeut is gespecialiseerd in het verhelpen van voetklachten welke voortvloeien uit een verkeerde voetstand of een verkeerd looppatroon.

Ook behandelen podotherapeuten klachten aan knieën, heupen en/of rug die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten. Een podotherapeut houdt zich daarnaast bezig met het behandelen van huid-en nagelaandoeningen, maar gaat ook preventief te werk.

Werkwijze van de podotherapeut

De behandeling start met een vraaggesprek naar uw klachten. Daarna begint het voetonderzoek dat eventueel uitgebreid kan worden met een knie-, heup-of rugonderzoek. Het onderzoek voor patiënten met diabetes kan uitgebreid worden met het testen van zenuwen en bloedvaten. De oorzaak van uw voetklacht(en) wordt opgespoord. Vervolgens wordt het behandelplan opgesteld en met u doorgesproken. Tevens vindt er rapportage plaats naar de huisarts of de behandelend specialist.